اگرچه جهت محاسبه این موضوع روشهای متعددی در تئوریهای دنیای مدیریت مالی تعریف و تدوین گردیده می باشد اما آن چیز که در ابتدای امر بسیار مهم می باشد وجود داده ها و اطلاعات اولیه برای تحلیلگران مالی می باشد اما امروزه با توجه ویژه به تأثیر حسابداران و مدیران مالی برای محاسبه و تخمین درجه اهرم مالی و الزامات تدوین شده و استانداردهای مربوطه نیز در این ارتباط توسط انجمن های حرفه ای در حال تدوین می باشد و پیش بینی می گردد تحلیلهای تکنیکال در بازار سرمایه و همچنین تدوین مدل‌های پیشرفته مانند مدل‌های صحیح تر در دنیای واقعی بازار سرمایه کشور  بایستی جهت تامین و پرنمودن فاصله انتظاراتی سهامدارن و سرمایه گذاران از پیش بینی ریسک و محاسبه بازده این چالش را در کشور ما نیز بهمراه خواهد آورد. زیرا که محاسبه صحیح عوامل اثر گذار بر درجه اهرم مالی شرکت منجر به ارزش گذاری صحیح شرکت و حداکثر سازی ثروت سهامداران خواهد گردید و از طرفی دیگر ای محاسبات منجر به نفوذ سهامداران به سایر بازارهای مالی و پولی مانند اوراق قرضه و اوراق رهنی بلند مدت خواهد گردید و این امر باعث اعتلا و پویائی بازار سرمایه و پول کشور خواهد گردید.

1-2         مبانی نظری پژوهش

به اعتقاد صاحب­نظران روش پژوهش، پژوهشگری که قصد رشد و توسعه­ی دانش مورد مطالعه خود را دارد، آغاز بایستی مبانی نظری و پیشنیه پژوهش­هایی را که تاکنون در زمینه­ی دانش مذکور انجام شده را شناسایی و مطالعه نماید. «جان دیویی» (1938)، مطالعه منابع مربوط به موضوع پژوهش را به عنوان یکی از مراحل اساسی پژوهش علمی مورد بحث قرار داده و معتقد می باشد که انجام این مطالعه، به پژوهشگرکمک می­کند تا بینش عمیقی در مورد پژوهش و حوزه­ای که پژوهش به آن تعلق دارد، کسب کند. پس، مطالعه منابع مرتبط با موضوع مورد پژوهش، مشتمل بر شناسایی، مطالعه و ارزیابی پژوهش­ها ومشاهدات علمی گزارش­شده، عقاید و دیدگاه­های صاحب­نظران در ارتباط با موضوع مورد پژوهش، بخش عمده­ای از روش علمی پژوهش می باشد که انجام آن در کلیه­ی پژوهش­ها، ضروری می باشد. مطالعه­ی منابع مربوط به موضوع پژوهش، به پژوهش­گر این فرصت را می­دهد که در رشته­ی مورد علاقه­ی خود در حد بضاعت، پیش­قدم بوده و به بینش وسیع­تری در ارتباط با آن دست یابد. این کار موجب بنیان­گذاری مستحکم پایه­ی علمی پژوهش می­گردد و به نظر می­رسد، اگر بنیان مذکور ضعیف باشد، پژوهش انجام شده، خام، سطحی و تکراری خواهد بود (به نقل از دلاور، 1371، 120). لذا در این فصل، به مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهش در زمینه  ساختار مالکیت ، اعتماد کم و بیش از حد مدیران و روابط بین این متغیرها پرداخته شده می باشد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 thesis

 متن کامل پایان نامه


پاسخ دهید