پایان نامه

دانلود پایان نامه امکان¬سنجی ابعاد نیروی انسانی موثر در پیاده¬سازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق کالا

تا سال 2014، کارمندان با ابزارهایی مجهز می­شوند که وظایف را تعیین می­کنند و به مدیریت فرایندهای کاری مبتنی بر تخصیص بهینه کار ارسال می­شوند که بایستی انجام شوند و جایگاه واقعی فروشگاه را در ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ارشد:میزان امکان¬سنجی ابعاد نیروی انسانی موثر در پیاده¬سازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق کالا

موانع مربوط به این تکنولوژی در حالت­های تجاری و مقیاس­های کلی وجود دارند. زیرا RFID نوعی سرمایه­گذاری می باشد. ارزیابی­هایی برای اطمینان از این مسئله مورد نیاز می باشد که سهامداران و مشتریان به خوبی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه بررسی امکان¬سنجی ابعاد نیروی انسانی موثر در پیاده¬سازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق کالا

2-8-1-مزیت­های مستقیم: مجموعه داده­های دقیق و کامل و بهره گیری بهتر از زمان کارمندان، به علاوه، معیارهای امنیتی را می­توان از طریق بهره گیری از طریق امواج رادیویی تقویت نمود( Mullen, n.d). 2-8-2-مزیت­های غیرمستقیم: احتمال ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه تعیین امکان¬سنجی ابعاد نیروی انسانی موثر در پیاده¬سازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق کالا

کاهش ریسک کانتینرها مدیریت ریسک، یک مدیریت مهم و ضروری محسوب می­گردد که تصمیم­گیری دقیقی را بر اساس اندازه ریسک و خطر میسر می­سازد و در اکثر نفاط دنیا توسط پرسنل اجرایی فناوری اطلاعات مورد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه تاثیر امکان¬سنجی ابعاد مالی و اقتصادی موثر در پیاده¬سازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق کالا

در جایگاهی که کشور ما به لحاظ جایگاه ژئوپلیتیکی از آن برخوردار می باشد و با در نظر داشتن برخورداری شمال و جنوب کشور از سواحل در خور توجه و در نتیجه وجود بنادر مهم ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ارشد:نقش سنجی ابعاد مالی و اقتصادی موثر در پیاده¬سازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق …

ثبت خودکار اطلاعات مزیت ابتدایی  شناسایی با کمک امواج رادیویی در کاربرد ترمینال بندر این می باشد که یک تکنولوژی گردآوری داده خودکار می باشد. یعنی، مداخله متدی یا کارمندی مورد نیاز نیست. به علاوه، ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود مقاله رایگان دانلود پایان نامه ابعاد مالی و اقتصادی موثر در پیاده¬سازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق کالا

تکنولوژی RFID را می­توان برای ایجاد رویت­پذیری اطلاعات زنجیره عرضه نقطه به نقطه با فعال کردن عرضه­کننده، تولیدکنندگان، ارائه­کنندگان تدارکات و خرده­فروشان برای ردیابی و پیگیری اطلاعات سطح اقلامی از طریق زنجیره عرضه در هر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه سنجش ابعاد مالی و اقتصادی موثر در پیاده¬سازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق کالا

سایت منبع با در نظر داشتن اینکه بنادر از مهمترین راه­های ورود کالا به کشور هستند و درصد قاچاق کالا از بنادر نسبت به سایر مبادی ورودی بیشتر می باشد در اینجا به تحلیل کارایی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود پایان نامه امکان¬سنجی ابعاد فنی موثر در پیاده¬سازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق کالا

وظیفه آنتن دریافت و ارسال امواج در سامانه ردیابی RFID می باشد. بر اساس نوع کاربرد ، انواع آنتن­ها می توانند مورد بهره گیری قرار گیرند. در چنین سامانه­هایی، آنتن بر اساس مشخصاتی از قبیل ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله رایگان پایان نامه با موضوع ابعاد فنی موثر در پیاده¬سازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق کالا

پل ارتباطی بین سیگنال­های فرستاده شده از آنتن­ها و سیستم نرم­افزاری کامپیوتری، دستگاهی می باشد به نام قرائت­گر یا داده­خوان. وظیفه این دستگاه پردازش سیگنال­های خروجی از آنتن و تبدیل آنها به کد قابل تحلیل ادامه مطلب…

By 92, ago