پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد استفاده از صورت های مالی اساسی در فرآیند اعتبارسنجی

مطالعه فرضیات پژوهش در پژوهشهای کاربردی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد در این پژوهش هدف اصلی پژوهش، اعتبارسنجی مشتریان بانکی با بهره گیری از تکنیکهای داده کاوی می باشد که درصدد دریافت تسهیلات ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان نامه مدل های منتج از تکنیک های داده کاوی جهت اعتبارسنجی صورت های مالی

پس بدیهی می باشد بهره گیری از چنین سیستمی، بانک را در گزینش مطلوب مشتریان خود یاری کرده و ضمن کنترل بلادرنگ فرآیند اعطای تسهیلات بانکی و کاهش عواقب ناشی از عدم بازپرداخت بدهی ، ادامه مطلب…

By 92, ago