پایان نامه ارشد

پایان نامه مدل های منتج از تکنیک های داده کاوی جهت اعتبارسنجی صورت های مالی

پس بدیهی می باشد بهره گیری از چنین سیستمی، بانک را در گزینش مطلوب مشتریان خود یاری کرده و ضمن کنترل بلادرنگ فرآیند اعطای تسهیلات بانکی و کاهش عواقب ناشی از عدم بازپرداخت بدهی ، ادامه مطلب…

By 92, ago