پایان نامه

سری ششم لیست پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت

پایان نامه تعیین ارتباط معنی دار میان خلق دانش و نوآوری سازمانی پایان نامه با موضوع تشخیص ارتباط معنی دار میان خلق دانش و نوآوری سازمانی پایان نامه ارشد: تأثیر ارتباط معنی دار میان خلق ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد:انگیزه های مصرف کنندگان مرغ سبز استان گیلان

سایت منبع تحقیقی را می توان علمی دانست که در نتیجه آن پاسخ­هایی برای سوالهای مورد نظر مطرح شده پیرامون موضوع پژوهش به دست آید. همچنین روش پژوهش به عنوان فرآیندی نظام مند برا ی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه سنجش ﺁگاهی مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان

آرزو نخعی و بهرام خیری[1]، (1391) به پژوهشی با عنوان ﺗﺄثیر عوامل منتخب بر قصد خرید محصولات سبز پرداخته اند. داده های مورد نیاز پژوهش از طریق توزیع پرسشنامۀ ساختار یافته میان نمونه ای 400 ادامه مطلب…

By 92, ago